๒๖ กุมภาพันธ์ : วันมหาปิติของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทดลองวิทยาศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ภายหลังย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมคือบริเวณถนนศรีอยุธยา มายังที่ตั้งปัจจุบันคือบริเวณถนนพระรามที่ ๖ ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑

king001-copyช่วงเวลาดังกล่าวนี้ยังมีความสำคัญเชื่อมโยงถึง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฎโดย อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ หัวหน้าห้องสมุดท่านแรก ได้บันทึกไว้ว่า “ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยขณะนั้นเป็นห้องสมุดของโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์…”*

ดังนั้น ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงมีอายุครบ ๕๙ ปี ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๐)

เหตุการณ์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารทดลองวิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้น มีความสำคัญอีกประการหนึ่งคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมอาคารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะฯ หนึ่งในนั้นคือ ห้องสมุด โดยมีท่านคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ตามเสด็จเพื่อถวายรายงานอย่างใกล้ชิด

king002-copyในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลงพระปรมาภิไธยไว้ให้เป็นที่ระลึก โดยสมุดลงพระปรมาภิไธยเล่มนั้น ได้รับการอนุรักษ์และจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข นับเป็นสิ่งล้ำค่ายิ่งสำหรับชาวห้องสมุดและชาวคณะวิทยาศาสตร์ทั้งมวล

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ จึงนับเป็นฤกษ์ดีในการเปิดทำการวันแรกของห้องสมุดภายหลังย้ายสถานที่มายังถนนพระรามที่ ๖ ในปัจจุบัน และชาวห้องสมุดสตางค์ ยังถือเป็นวันมงคลที่จะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง โดยจัดให้มีพิธีทำบุญห้องสมุด และทำบุญเพื่ออุทิศแด่ “อาจารย์สตางค์” ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข อีกด้วย

* วิภาวรรณ มนุญปิจุ. (๒๕๓๑). ห้องสมุด “สตางค์ มงคลสุข”. ใน ๓๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๐๑-๒๕๓๑. ๑๔๔-๑๕๑. กรุงเทพ : ฤทธิศรีการพิมพ์.

Advertisements
This entry was posted in ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s