บรรณารักษ์ชวนรู้: ขนาดกระดาษ A

สงสัยกันไหมว่าหนังสือที่เราอ่านอยู่ทุกวันมีขนาดเท่าไหร่ หรือกระดาษที่เราใช้ปริ้นท์งานกันทุกวันนี้ ทำไมเรียก A4

กระดาษที่เราใช้กันทุกวันนี้มีหลากหลายขนาด ลองจินตนาการว่าถ้าต่างคนต่างกำหนดขนาดตามใจฉัน จะเกิดความสับสนแค่ไหน ก็เลยมีการกำหนดขนาดกระดาษเป็นมาตรฐานขึ้น คือ ISO216 ใช้กันทั่วโลก จะมีเพียงสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ไม่เข้าพวกด้วย โดย ISO216 แบ่งกระดาษออกเป็น 2 ซีรี่ส์ คือ A และ B

โรงพิมพ์ต่างๆ เวลาผลิตงานเขาไม่ได้ใช้กระดาษเป็นแผ่นๆ อย่างที่เราใช้ แต่จะใช้เป็นม้วนกระดาษขนาดใหญ่หนักเป็นตัน จากนั้นจึงย่อยกระดาษเป็นขนาดตามต้องการ ขนาดที่เราคุ้นเคยมากที่สุดคือกระดาษ ซีรี่ส์ A มีขนาดเริ่มต้นที่ A0 ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วจะมีขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร จากนั้นจะแบ่งทีละครึ่งไล่เรียงลำดับเป็น A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆ ที่สำคัญคือไม่ว่าจะแบ่งครึ่งไปเล็กแค่ไหน สัดส่วนของขนาด (กว้าง x ยาว) จะเป็น 1 : 1.4142 เสมอไป

ขนาดกระดาษซีรี่ส์ A ดูได้จากภาพด้านบน ซึ่งการใช้งานก็แตกต่างกันไป เช่น ขนาด A0 มักใช้กับงานเขียนแบบหรือโปสเตอร์นำเสนอผลงาน, A1-A2 ใช้เขียนแปลน, A3 ใช้ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์, A4 ที่คุ้นเคยใช้กับงานพิมพ์เอกสาร รายงาน, A5 จุลสารหรือสูจิบัตร เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.paper-sizes.com/iso-standard-paper-sizes

Advertisements
This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s