บรรณารักษ์ชวนรู้: ลดขนาด PDF File ง่ายนิดเดียว

บ่อยครั้งที่บรรณารักษ์ต้องสแกนเอกสารหรือหนังสือจำนวนมากเพื่อทำเป็น e-book ซึ่งพอรวมเล่มเป็นไฟล์ PDF แล้ว พบว่ามีขนาดที่ใหญ่มากจนใช้งานลำบาก วิธีแก้ไขก็คือต้องปรับค่าความละเอียดในการสแกนให้ต่ำลง แต่ผลที่ตามมาก็คือคุณภาพของเนื้อหาที่อาจจะไม่คมชัด ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดขนาดไฟล์ PDF ให้น้อยลงได้อย่างสะดวกด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat DC

ลองมาทดสอบดูไปพร้อมๆ กัน ตัวอย่างที่บรรณารักษ์นำมาทดสอบคือ หนังสือ 6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้นฉบับสร้างด้วยโปรแกรม Adobe InDesign หนา 400 หน้า (รวมปก) หน้าสีประมาณ 60 หน้า ภาพประกอบทั้งเล่มเกือบ 200 ภาพ เมื่อรวมเล่มเป็นไฟล์ PDF แล้ว มีขนาด 122 MB ซึ่งค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวหากนำขึ้นบนเว็บไซต์ กว่าจะ download จนครบคงใช้เวลาพอสมควร จึงจำเป็นต้องลดขนาดลงให้พอเหมาะ

รูปที่ 1 ไฟล์หนังสือตัวอย่าง

ขั้นตอนแรกให้เปิดไฟล์ที่ต้องการโดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat DC (Acrobat Reader จะใช้ลดขนาดไม่ได้) จากนั้นคลิกเลือก File > Save as Other > Reduced Size PDF (รูปที่ 2)


รูปที่ 2

ระบบจะแสดงหน้าต่างเล็กๆ ขึ้น (รูปที่ 3) กด OK และตั้งชื่อไฟล์ใหม่ แค่นี้ก็เรียบร้อย


รูปที่ 3

ลองเทียบขนาดไฟล์ก่อนและหลังลดขนาด (รูปที่ 4-5) ซ้ายมือคือขนาดต้นฉบับ 122 MB หลังจากลดขนาดแล้วเหลือเพียง 38.8 MB ลดลงถึง 1 ใน 3 เลยทีเดียว

   
รูปที่ 4-5

ข้อจำกัด
การลดขนาดจะส่งผลถึงคุณภาพของไฟล์เช่นกัน หากไฟล์ต้นฉบับมีคุณภาพสูง ภาพที่ได้ก็จะไม่แตกมากนัก
– จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Acrobat DC หรือ Adobe Acrobat Pro โปรแกรมสำหรับอ่าน (Acrobat Reader) ไม่สามารถทำได้
– ขนาดไฟล์จะลดลงมากหรือน้อย ขึ้นกับไฟล์ต้นฉบับ เช่น ไฟล์รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ มีจำนวนมาก บางครั้งเมื่อลดขนาดแล้วอาจได้ไฟล์ที่มีขนาดไม่แตกต่างจากต้นฉบับเท่าใดนัก

This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s