บรรณารักษ์ชวนรู้: วิเคราะห์ผลการสืบค้นกับ Web of Science

เดี๋ยวนี้หลายๆ ฐานข้อมูลไม่ได้เพียงแต่ค้นข้อมูลผลงานวิจัยเท่านั้น แต่จะเพิ่มฟังก์ชั่นเพื่อการวิเคราะห์ผลการสืบค้น สำหรับนักวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับบางฐานข้อมูลก็อาจจะมีฟังก์ชั่นนี้มาแต่เดิม เพียงแต่ปรับปรุงให้ใช้ได้ง่ายขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้น จนกลายเป็นจุดขายไปเลยก็มี

วันนี้บรรณารักษ์หยิบเอา Web of Science ฐานข้อมูลสำคัญสำหรับนักวิจัยมานำเสนอฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ผลการสืบค้นอย่างง่ายๆ ให้ชม เริ่มต้นจากหน้าผลการสืบค้น (รูปที่ 1) เมื่อได้ผลการสืบค้นที่พอใจแล้ว ให้คลิกเลือกที่คำสั่ง Analyze Results ที่มุมบนด้านขวา (ขั้นตอนที่ 1)


รูปที่ 1


รูปที่ 2

WOS จะนำข้อมูลผลการสืบค้นที่ได้มาจัดเรียงลำดับตามหัวข้อต่างๆ (รูปที่ 2) ในรูปแบบ Treemap ด้วยสีสันต่างๆ ให้น่าสนใจและดูง่าย โดยเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์จาก Web of Science Categories (ขั้นตอนที่ 2) จากตัวอย่างจะอ่านผลได้ว่า จากผลงานวิจัยทั้งหมด 11,260 รายการ แบ่งเป็นผลงานด้าน Endocrinology Metabolism มากที่สุด 3,510 รายการ และไล่ลำดับลงไปเรื่อยๆ ระบบจะแสดงผลการวิเคราะห์ 10 อันดับแรกให้ ซึ่งเราสามารถกำหนดให้แสดงมากกว่านี้ได้โดยเลือกที่ Number of Results

ในหน้าเดียวกันนี้ เมื่อเลื่อนลงมาจะพบรายการผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมเรียงตามลำดับมากไปน้อย แสดงจำนวนผลงาน และร้อยละของผลงาน (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

กลับไปที่ส่วนแสดงผลแบบ Treemap หากเราเลื่อนไปที่แถบสี จะมีหน้าต่างเล็กๆ ขึ้น และให้คลิกเราที่ View Records (ขั้นตอนที่ 3) ระบบก็จะแสดงผลงานวิจัยที่มีทั้งหมดออกมา (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ เรายังสามารถเลือกหัวข้ออื่นๆ ได้อีก เช่น วิเคราะห์จากทีมผู้วิจัย สถาบันที่สร้างผลงาน วารสารที่ตีพิมพ์ ประเทศ ภาษา ฯลฯ และผลการวิเคราะห์ที่ได้ ก็ยังสามารถสืบค้นต่อเนื่องหรือวิเคราะห์ซ้ำได้อีกด้วย

This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s