บรรณารักษ์ชวนรู้: รีวิว ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)

ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ รายงานวิจัย บทความวิชาการ ข่าว ฯลฯ จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ภายใต้ เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (ThaiLis) ของ สกอ.


(รูปที่ ๑)

ช่วงปลายปี ๒๕๖๑ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ (Template) ของฐานข้อมูลให้ดูทันสมัยและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น (รูปที่ ๑) วิธีการสืบค้นเบื้องต้นเพียงแค่กรอกคำค้นลงในช่องสืบค้น หากมีคำค้นมากกว่าหนึ่ง ก็เลือกใช้ Advanced Search (รูปที่ ๒) ซึ่งนอกจากจะเพิ่มคำค้นได้แล้ว ยังสามารถกำหนดขอบเขตการสืบค้นเพิ่มเติมได้ เช่น ปีที่จัดทำเอกสาร ปีที่เผยแพร่ สถาบันที่สร้างผลงาน ประเภทเอกสาร ฯลฯ ซึ่งเป็นรูปแบบเดิม แต่ปรับหน้าตาให้ดูสบายตามากกว่าเดิม


(รูปที่ ๒)

หน้าผลการสืบค้น (รูปที่ ๓) เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ด้วยคำสั่งกำหนดขอบเขตการสืบค้น โดยตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนของผลงาน


(รูปที่ ๓)


(รูปที่ ๔)

เมื่อพบผลงานที่ต้องการแล้วก็สามารถ Download เอกสารฉบับเต็มได้ สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือฝั่งขวาของหน้าจอ จะมีรายการหัวเรื่องของผลงานนั้นปรากฏ ซึ่งเราสามารถใช้เพื่อการสืบค้นผลงานอื่นๆ ได้ต่อเนื่องไปอีก (รูปที่ ๔) … อันนี้ชอบมาก


(รูปที่ ๕)


(รูปที่ ๖)

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติมที่น่าสนใจคือ สืบค้นตามลำดับตัวอักษร: Alphabetically Search (รูปที่ ๕) ระบบจะแสดงรายการผลงานทั้งหมดเรียงลำดับตามตัวอักษร แบ่งเป็น ชื่อผลงาน (Title) ผู้สร้างสรรค์ผลงาน (Creator) ประเภทของผลงาน (Type) ระดับปริญญา (Thesis degree name) หน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงาน (Organization) ซึ่งบางหัวข้อจะมีหัวข้อย่อยให้เลือกสืบค้นได้อีก เช่น หากเลือกดูจาก Organization ในแต่ละสถาบันก็จะมีหน่วยงานหรือหัวย่อยให้ได้เลือกเพิ่มเติม (รูปที่ ๖)

สรุป: จากการปรับปรุงที่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น รูปลักษณ์สวยงาม น่าใช้ ใช้งานง่าย ติดที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์นัก มี link เสียมาก ผลการสืบค้นยังไม่เข้าที่เข้าทางนัก คิดว่าจะได้รับการพัฒนาในเร็ววันนี้ เอาใจช่วยครับ (คะแนน ๘ เต็ม ๑๐)

ข้อดี
๑) หน้าตาสะอาดสะอ้าน ดูสบายตา น่าใช้มากกว่าเดิม
๒) ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับ รู้สึกว่าระบบจะทำงานไวขึ้น
๓) Template ดูเป็นสากล ใช้งานง่ายกว่าแบบเดิม

ข้อที่ยังต้องปรับปรุง
๑) ฟังก์ชั่นการกำหนดขอบเขตการสืบค้น ระบุได้ครั้งละหนึ่งหัวข้อเท่านั้น หากเป็นไปได้น่าจะเพิ่มได้มากกว่าหนึ่งหัวข้อ (ลองดูตัวอย่างจาก ScienceDirect)
๒) การสืบค้นตามลำดับตัวอักษร ที่ยังคาใจบรรณารักษ์คือหัวข้อ Title เพราะเท่าที่ดู เหมือนจะเป็น Subject (หัวเรื่อง) มากกว่า

สิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนที่สุด
คือ link เสียเยอะมากครับ อาจจะอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยน แต่ก็อยากให้เร่งมือนิดนึง เพราะว่าเว็บไซต์เก่าก็ไม่สามารถเข้าได้แล้ว จึงทำได้เพียงแต่รอ

หมายเหตุ:
๑) รีวิวนี้ทดลองใช้เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒) เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับ เพราะนี่คือฐานข้อมูลที่ดีมากๆ เป็นแหล่งสารสนเทศที่เป็นที่พึ่งของเหล่านักวิจัยและชาวห้องสมุดทั้งประเทศ
———————————————————————————————
รีวิวโดย: นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s