บรรณารักษ์ชวนรู้: ค้นหาวารสาร OA ใน ScienceDirect (ตอนที่ 1)

กระแสการใช้งานวารสารแบบเสรี หรือ Open Access Journals (OA) มีมาอย่างต่อเนื่อง หลายสำนักพิมพ์เพิ่มสัดส่วนการให้บริการวารสาร OA มากขึ้น ที่เคยมีก็เพิ่มจำนวน ฐานข้อมูลยอดนิยมอย่าง ScienceDirect ก็สามารถค้นหาวารสาร OA ได้เหมือนกัน

เราสามารถค้นหาวารสาร OA ในฐานข้อมูล ScienceDirect ได้โดยคลิกเลือกที่เมนู Journals & Books ที่มุมบนด้านขวาของหน้าจอแรกจาก https://www.sciencedirect.com (ภาพ 1) จากนั้นระบบจะพาเราเข้ามาในส่วนของรายการวารสารและหนังสือ ซึ่งจากการค้นล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2019 SD แจ้งว่ามีวารสารจำนวน 4,120 รายการ และหนังสือจำนวน 29,046 รายการ


ภาพ 1 เลือก Journals & Books ที่หน้าแรกของ ScienceDirect

ที่เมนูด้านซ้าย (ภาพ 2) เราสามารถเลือกกลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการ รวมถึงประเภทของสิ่งพิมพ์ (Publication Type) ด้านล่างถัดลงมาจะเป็นส่วนให้เราระบุว่าต้องการเข้าถึงในรูปแบบใด (Access Type) ซึ่งประกอบด้วย
– Subscribed & complimentary – บอกรับหรือเป็นสมาชิก
– Open Access – วารสารแบบเสรีทั้งหมด
– Contains Open Access – วารสารที่มีบทความแบบ OA อยู่บางส่วน


ภาพ 2 เลือกเฉพาะวารสาร OA


ภาพ 3 ระบบจะแสดงรายการเฉพาะวารสาร OA

จากตัวอย่าง (ภาพ 3) เมื่อเลือกเข้าถึงแบบ Open Access ระบบจะแสดงรายการวารสารประเภท OA ทั้งหมด สังเกตที่ด้านล่างของชื่อวารสารจะแจ้งว่าเป็น Journal • Open access เมื่อเลือกเข้าไปในวารสารแต่ละรายการ ก็จะสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกและไม่เสียค่าใช้จ่าย

This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s