บรรณารักษ์ชวนรู้: ค้นหาวารสาร OA ใน ScienceDirect (ตอนที่ 2)

การค้นหาผลงานวิจัยจากวารสารแบบเสรี (Open Access Journals) จากฐานข้อมูล ScienceDirect นอกจากจะเลือกค้นจากชื่อวารสารแล้ว เรายังสามารถค้นหาบทความวิจัยจากคำค้นได้อีกด้วย

เริ่มต้นที่หน้าแรกของ ScienceDirect (ภาพที่ 1) เราค้นหาบทความที่ต้องการโดยใช้คำค้น หรือข้อมูลอื่น ๆ เท่าที่เรามี หรือจะใช้การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) ก็ได้


ภาพที่ 1

จากนั้นระบบจะแสดงผลการสืบค้น (ภาพที่ 2) ด้านซ้ายของหน้าจอจะมีเมนูคำสั่งสำหรับคัดกรองผลการสืบค้น ด้านล่างสุดจะมีเมนู Access Type เพื่อให้เราเลือกประเภทของผลลัพธ์ ประกอบด้วย (A)
– Open Access คือ คัดเฉพาะบทความที่เป็น Open Access ซึ่งสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ฟรี
– Open Archive คือ คัดเฉพาะบทความย้อนหลังที่อนุญาตให้เข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ฟรี

ภาพที่ 2

แต่หากเราไม่ได้ใช้คำสั่ง Access Type ระบบจะระบุประเภทของบทความให้เห็นโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงอยู่เหนือชื่อบทความ คือ

– Full Text Access (B) คือ บทความที่เข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ เนื่องจากอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ
– Open Access (C) คือ บทความที่เป็น Open Access ซึ่งสามารถเข้าถึงบทความฉบับเต็มได้ฟรี

มีบางบทความที่ไม่ปรากฏประเภทของบทความดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าบทความนั้นอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดไม่ได้บอกรับ หากต้องการใช้จะต้องบอกรับหรือสั่งซื้อเท่านั้น

 

This entry was posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s