เทศน์มหาชาติ

บอกข่าวงานบุญรับปีใหม่ค่ะ !

วันพุธที่ 28 ม.ค.2552 เวลา 13.30-16.30 น.

mahachartสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เทศน์มหาชาติ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชบิดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย [ … รายละเอียดโครงการ … ]

เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สูงอันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ

ขอขอบคุณ “เว็บไซต์ธรรมะไทย” ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทศน์มหาชาติ โดยรายละเอียดค่ะ

ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ กัณฑ์ที่ 3 หรือ ทานกัณฑ์ (เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจกมหาสัตสดกทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนเสด็จออกจากพระนคร) และขอต้นผ้าป่ามาตั้งไว้ภายในห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดทุกท่านร่วมบริจาคได้่ตามจิตศรัทธา จากนั้นขอเชิญร่วมแห่กัณฑ์เทศน์และฟังธรรม ในวันพุธที่ 28 ม.ค.2552 เวลา 13.30-16.30 น. ที่คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท ถนนพระรามที่ 6 ค่ะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตามศรัทธา