Category Archives: เทศน์มหาชาติ

เทศน์มหาชาติ

บอกข่าวงานบุญรับปีใหม่ค่ะ ! วันพุธที่ 28 ม.ค.2552 เวลา 13.30-16.30 น. สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เทศน์มหาชาติ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชบิดา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย [ … รายละเอียดโครงการ … ] เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดร อันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ ก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ และออกบวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือความดีที่ยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สูงอันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญ … Continue reading

Posted in งานทำบุญ, เทศน์มหาชาติ | 3 Comments