Tag Archives: การแต่งกายในงานศพ

บรรณารักษ์ชวนรู้: แต่งกายไปงานศพ

ธรรมเนียมปฏิบัติยามไปงานศพของชาวไทยก็เป็นเช่นดังธรรมเนียมสากล คือแต่งกายด้วยชุดสีดำหรือขาว แต่ในสมัยก่อน ชาวไทยมีกุศโลบายแยบคายกว่านั้น ด้วยการจำแนกความเชื่อมโยงกับผู้วายชนม์ด้วยสีของเครื่องแต่งกาย ประชาชนแต่งขาวไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพ รัชกาลที่ ๕ (ภาพจากหนังสือ ธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย) สีของเครื่องแต่งกายในงานศพของคนไทยสมัยโบราณกำหนดไว้สามสี คือ ดำ ขาว ม่วงแก่หรือน้ำเงินแก่ แบ่งเป็น Advertisements

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , | Leave a comment