Tag Archives: คทาคาดูซัส

คทาคาดูซัส : สัญลักษณ์แห่งวิชาแพทย์

แรกเริ่มเดิมทีนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล ถือกำเนิดในชื่อ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นงูพันคบเพลิง สื่อความหมายถึงวิชาแพทย์ แต่นักศึกษาทราบกันไหมว่าเหตุใดจึงใช้รูปงูพันคบเพลิงมาใช้เป็นเครื่องหมายถึงวิชาแพทย์ เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากเทพปกรณัมของกรีกโบราณ อาจมีจุดที่ต่างกันบ้างแต่ยังคงใจความหลักที่คล้ายกัน คทานี้เป็นของ เอสคูลาปิอุส (Aesculapius) เป็นบุตรของเทพ อพอลโล เอสคูลาปิอุสมีความสามารถทางการแพทย์สูงส่ง ประวัติของเขาค่อนข้างพิสดาร มารดาของเขาคือ นางโคโรนิส ถูกอพอลโลสังหารหลังจากที่รู้ข่าวว่านางปันใจให้ชายอื่น แต่ขณะนั้นเอสคูลาปิอุสยังอยู่ครรภ์ อพอลโลจึงนำบุตรชายไปฝากไว้ให้ ไครอน คอยดูแล (ไครอน หรือ เซนทอร์ เป็นอมนุษย์ที่มีร่างกายส่วนบนเป็นมนุษย์แต่มีส่วนล่างเป็นม้า) ในเทพปกรณัม ไครอนมักมีบทบาทในการเป็นอาจารย์ให้กับทวยเทพหรือวีรบุรุษหลายต่อหลายคน

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , , , | Leave a comment