Tag Archives: รวงผึ้ง

บรรณารักษ์ชวนรู้: “รวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

(ภาพจากเว็บไซต์ สำนักงานหอพรรณไม้ : http://www.dnp.go.th) ทำความรู้จักกับ “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพ ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงวันพระราชสมภพ (วันจันทร์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๕) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schoutenia glomerata king subsp. Paregrina (Craib) Roekm. Et Hartono สกุล : Schoutenia เดิมอยู่ภายใต้วงศ์ Tiliaceae ปัจจุบันอยู่วงศ์ย่อย Dombeyoideae เป็นไม้ต้น สูงได้ถึง ๘ เมตร … Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้, Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment