Tag Archives: วิบูลย์ ลีรัตนขจร

เก็บตกงานประชุมวิชาการ Branding กับห้องสมุด (ตอนที่ ๒ : TK Park กับ ครอบครัวข่าว ๓)

บล็อกห้องสมุดสตางค์ เริ่มซีรี่ส์บทความเกี่ยวกับ “การตลาดกับห้องสมุด” แล้ว ขอเชิญคลิกที่ Categories ด้านล่าง เพื่อติดตาม *บันทึกนี้ส่วนหนึ่งเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน เป็นโชคดีอีกเช่นกันที่ได้เห็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้าง Brand ของห้องสมุดในดวงใจของใครหลายคนอย่าง TK Park และตัวอย่างจากสื่อสารมวลชนยักษ์ใหญ่จาก ช่อง ๓ โดยคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ทั้งสองกรณีศึกษามีแบรนด์ที่มีพลังมากในสังคมไทย แต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องใช้เวลาและมีแผนงานที่ต่อเนื่องยาวนาน ดร. ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผอ. สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) มาให้สำหรับ TK Park นั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นห้องสมุดแห่งแรกๆ ที่สร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากห้องสมุดเดิมๆ ในความรู้สึกของคนไทย ถ้าหากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะพบว่าเนื้อแท้ที่จริงแล้ว TKP ก็ยังคงภาระกิจหลักของความเป็นห้องสมุดเหมือนเช่นเดิม แต่การลุกขึ้นมาปฏิวัติรูปแบบและแนวคิดสู่สังคมกลับทำให้กลายเป็นห้องสมุดที่แหวกแนวและเป็นสีสันใหม่ของบ้านเรา กลายเป็นที่สนใจในวงกว้างจนได้รับการสนับสนุนทั้งในมุมของผู้เข้ามาใช้บริการและผู้ให้การช่วยเหลือในด้านงบประมาณและการดำเนินงาน การสร้างความแตกต่างของ … Continue reading

Posted in การตลาดกับห้องสมุด, งานบริการห้องสมุด, ชมรมห้องสมุดเฉพาะ, ห้องสมุด, อัตลักษณ์องค์กร | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment