Tag Archives: หว้ากอ

บรรณารักษ์ชวนรู้ : ๑๘ สิงหาคม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

“…ที่ประทับส่วนพระองค์ในพระบรมมหาราชวังนั้น เต็มไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ทั้งทางด้านปรัชญาและการคำนวณ มีนาฬิกาทั้งตั้งและแขวนแบบปารีส เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความกดอากาศ กล้องส่องทางไกล กล้องจุลทัศน์…หรือจะกล่าวได้ก็คือเครื่องมือและเครื่องใช้สอยทั้งหมดที่อาจหาได้ในห้องทำงานหรือห้องสมุด ของนักปรัชญาเมธีที่เชี่ยวชาญในทวีปยุโรป…” เซอร์จอห์น บาวริ่ง ได้เขียนบรรยายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนพระทัยใน “วิทยาศาสตร์” อันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับชาวสยามในยุคนั้น แต่พระองค์ได้ให้ความสำคัญและทรงมีพระอัจฉริยภาพมองการณ์ไกลว่า วิทยาศาสตร์ จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศและแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นว่าชาวสยามมิใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน Advertisements

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , , , | Leave a comment