Tag Archives: หอสมุดประชาชนนิวยอร์ก

บรรณารักษ์ชวนรู้: สิงโตคู่ที่ NY Public Library

เชื่อว่านักอ่านทั้งหลายน่าจะผ่านตากับรูปปั้นสิงโตคู่ที่หมอบเฝ้าอยู่ที่ทางเข้า หอสมุดประชาชนนิวยอร์ก เจ้ารูปปั้นสิงโตนี้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กที่ชาวอเมริกันหรือนักท่องเที่ยวถ้าได้ไปหอสมุดก็มักจะเก็บภาพคู่ด้วยเสมอๆ และมันก็กลายเป็นตราสัญลักษณ์ของหอสมุดแห่งนี้ด้วย . สิงโตสองตัวนี้อยู่คู่กับหอสมุดประชาชนนิวยอร์กมาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๑๑ มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการในช่วงแรกคือ Leo Astor และ Leo Lenox โดยตั้งชื่อตามสองมหาเศรษฐีผู้ให้การสนับสนุนหอสมุดในยุคเริ่มต้นคือ John Jacob Astor และ James Lenox ผู้คนส่วนใหญ่มักเรียกว่า Lady Astor and Lord Lenox ทั้งที่ความจริงแล้วมันทั้งคู่ต่างเป็นตัวผู้ . ต่อมาในปี ๑๙๓๐ เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ำสุด นายกเทศมนตรีแห่งนิวยอร์ก Fiorello LaGuardia ได้ตั้งชื่อใหม่แก่สิงโตคู่นี้ว่า Patience and Fortitude มีความหมายว่า … Continue reading

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , | Leave a comment