Tag Archives: Branding

เก็บตกงานประชุมวิชาการ Branding กับห้องสมุด (ตอนที่ ๑)

บล็อกห้องสมุดสตางค์ เริ่มซีรี่ส์บทความเกี่ยวกับ “การตลาดกับห้องสมุด” แล้ว ขอเชิญคลิกที่ Categories ด้านล่าง เพื่อติดตาม *บันทึกนี้ส่วนหนึ่งเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียน วันที่ ๖-๗ กันยายน ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาวิชาการซึ่งจัดโดยชมรมห้องสมุดเฉพาะ ในหัวข้อที่ค่อนข้างทันสมัยมากสำหรับวงการห้องสมุด คือเรื่องของการสร้าง Branding ของห้องสมุด แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องปกติสามัญสำหรับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ แต่กับห้องสมุดซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ ทั้งที่ความจริงเกือบทุกห้องสมุดก็ทำ Branding ของตัวเองไปแล้วเพียงแต่ยังไม่รู้ตัว จนกระทั่งเริ่มมีผู้สนใจศึกษาในกรณีของห้องสมุดอย่างจริงจังขึ้นมา วิทยากรท่านแรกที่มาให้ความรู้คือ อาจารย์ประดิษฐา ศิริพันธ์ จาก ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เริ่มแค่การตีความของคำว่า Brand หรือคำว่า อัตลักษณ์ ก็สนุกแล้วครับ ในความเห็นส่วนตัวของผมเองยังมอง แบรนด์ ในเชิงนามธรรมมากกว่า ส่วนที่เป็นรูปธรรมนั้น่าจะเป็นตัวสินค้า (Products) … Continue reading

Posted in การตลาดกับห้องสมุด, งานบริการห้องสมุด, ชมรมห้องสมุดเฉพาะ, ห้องสมุด, อัตลักษณ์องค์กร | Tagged , , , , , , | Leave a comment