Tag Archives: ebooks

บรรณารักษ์ชวนอ่าน : eBook Collection by EBSCO

ยุคนี้อะไรๆ ก็ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือที่ใช้ก็แปรรูปกลายเป็น e-Books กันไปเสียมาก เพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักศึกษา ไม่ต้องหอบตำราเล่มโตๆ แค่โหลดใส่แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน หยิบมาอ่านได้ทุกเมื่อ บรรณารักษ์จึงอยากจะขอแนะนำแห่งโหลด e-Books ดีๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลของเราได้ลงทุนบอกรับไว้ให้บริการ มีหนังสือให้โหลดอ่านเป็นพันๆ เล่มเลยทีเดียว ฐานข้อมูลนี้ชื่อว่า eBook Collection เป็นบริการของ EBSCOHost เปิดให้ชาวมหิดลโหลดอ่านกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการหนังสือหลากหลายสาขาวิชา แต่ว่ามีเฉพาะหนังสือภาษาต่างประเทศเท่านนั้นะครับ ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือระบบสื่อสารของมหิดลเท่านั้นนะครับ ท่านผู้ใช้บริการจากภายนอกหมดสิทธิ์ แต่เท่าที่บรรณารักษ์ลองสำรวจดูก็เห็นว่าหลายสถาบันก็บอกรับฐานข้อมูลนี้อยู่เหมือนกัน เริ่มต้นใช้งานโดยเข้าไปที่ eBook Collection ที่หน้าแรกจะเห็นชั้นหนังสือโชว์เล่มที่น่าสนใจไว้เพียบเลย (รูปที่ 1) สามารถเลือกหนังสือได้ตามสาขาวิชาที่เมนูด้านซ้าย หรือจะค้นหาเองก็ได้จากช่อง search ด้านบนสุด

Posted in บรรณารักษ์ชวนอ่าน | Tagged , , , , , | Leave a comment