Tag Archives: Marketing and Library

เก็บตกการบรรยาย “การประชาสัมพันธ์กับห้องสมุด ทำอย่างไรจะประสบผลสำเร็จ”

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม มีโอกาสได้ไปบรรยายที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจัดเสวนาวิชาการและบริการสำหรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ เป็นการพัฒนาบุคลากรและยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานได้ด้วย โดยหัวข้อที่ได้รับเชิญคือ “การประชาสัมพันธ์กับห้องสมุด ทำอย่างไรจะประสบผลสำเร็จ” สิ่งแรกที่คิดถึงเมื่อได้รับเชิญคือ เพราะเขามองว่าห้องสมุดสตางค์ทำประชาสัมพันธ์ได้ประสบผลสำเร็จ จึงใคร่รู้ว่าเราคิดอย่างไรและทำอย่างไร ตรงนี้ก็บังเกิดความภาคภูมิใจแก่หน่วยงานว่าเราได้กลายเป็นกรณีศึกษา หมายถึงว่ามีคนเห็นสิ่งที่เราทำว่าดี แต่เมื่อดีแล้วต้องอย่าให้เสีย ยิ่งต้องดีต่อไปเรื่อยๆ สิ่งที่คิดตามมาก็คือคำว่า “ประสบผลสำเร็จ” นั้น วัดกันที่ใด เป็นคำถามที่ชวนให้คิดว่าอย่างไรถึงเรียกว่าสำเร็จ ไม่ใช่เฉพาะในหัวข้อนี้ แต่กับทุกงานที่ทำเราก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน จึงนำแนวคิดนี้เป็นโจทย์ในการบรรยายเสียเลย ซึ่งไม่มีคำตอบให้หรอกครับ กลับส่งคำถามเพิ่มให้เขาเสียอีก เป็นการให้คำตอบด้วยคำถามก็คงไม่ผิดนัก ก็ไม่ต่างอะไรกับการตั้งเป้าหมายที่เดี๋ยวนี้ทุกองค์กรต้องมีการตั้งเป้ากันไว้ใช่ไหมครับ บางแห่งก็เรียกสวยๆ ว่าผลสัมฤทธิ์ จะเรียกอะไรก็ตามแต่มันก็คือจุดมุ่งหมายท้ายสุดในสิ่งที่เราทุ่มเททำลงไป การประชาสัมพันธ์ที่เป็นโจทย์นี้ก็เช่นเดียวกัน ผมเองก็ตอบแบบฟันธงไม่ได้หรอกว่าทำอย่างไร แต่แนะนำได้ว่ามันก็ขึ้นกับว่าเราประชาสัมพันธ์อะไรต่างหาก

Posted in การตลาดกับห้องสมุด, ห้องสมุด | Tagged , , , , , , , | Leave a comment