บรรณารักษ์ชวนรู้ : การวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

พิธีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระบรมราชินี จะต้องจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประกอบในพิธีเสมอ ซึ่งการจัดวางนั้นมีระเบียบแบบแผนที่จะต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้เป็นไปตามประเพณีและความเรียบร้อย

ที่มา http://www.phralan.in.th

การวางพานพุ่ม การตั้งหรือการวางพานพุ่ม มีวัตถุประสงคของการตั้งหรือการวาง ๒ ประการ คือ
๑. การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องบูชา
๒. การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องสักการะ

การตั้งหรือการวางพานพุ่มเป็นเครื่องบูชา

  • ประดิษฐานพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์ ที่โต๊ะหมู่ตัวบน (ตัวสูงสุด)
  • วางพานพุ่มที่โต๊ะหมู่ตัวรองด้านข้างและด้านหน้าให้ครบจํานวนโต๊ะหมู่ที่ใช้จัดเป็นที่บูชา
  • จัดตั้งหรือวางพานพุ่มทองไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองทางด้านขวาของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์ และวางพานพุ่มเงินไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวรองทางด้านซ้ายของพระพุทธรูป พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์
  • โต๊ะหมู่ตัวล่าง (ตัวที่ต่ําสุด) ให้วางกระถางธูปและเชิงเทียน หรือพานกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หรือเครื่องทองน้อยแล้วแต่กรณี

การวางพานพุ่มเป็นเครื่องสักการะ


๑. การวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องสักการะ
– ส่วนมากจะวางเพียง ๑ พาน หรือ ๑ คู่
– เว้นโต๊ะหมู่ตัวรองที่ตั้งอยู่ด้านหน้าไว้ ๑ คู่ (กรณีวางพานพุ่มเป็นคู่) แต่หากวางพานพุ่มเพียงพานเดียวก็จะเว้นโต๊ะหมู่ตัวรองด้านหน้าไว้ เพื่อให้ประธานในพิธีเป็นผู้วาง
– กรณีที่วางเป็นคู่ให้ประธานวางพานพุ่มทางด้านขวามือของประธานก่อน
– โต๊ะหมู่ตัวล่าง (ตัวที่ต่ําสุด) ให้วางกระถางธูปและเชิงเทียน หรือพานกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หรือเครื่องทองน้อยแล้วแต่กรณี

๒. การวางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน
– ให้วางพานพุ่มทองไว้ทางด้านขวามือของผู้วางก่อน แล้วจึงวางพานพุ่มเงินทางด้านซ้ายของผู้วาง
– พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน ที่ใช้วางเป็นเครื่องสักการะ หรือเป็นเครื่องบูชานั้น ไม่ควรใช้พานพุ่มที่มียอดเป็นฉัตร เนื่องจากฉัตร เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องอิสริยยศของสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่มา : พานพุ่มและการวางพานพุ่ม เรียบเรียงโดย ชวลิต ศิริภิรมย์ นักวิชาการศาสนา ๗ ว ฝ่ายพิธี กรมการศาสนา (https://www.m-culture.go.th/lamphun/article_attach/article_fileattach_20170324111247.pdf)

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนอ่าน : สิ่งที่ต้องมี…เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต

สิ่งที่ต้องมี…เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต : Grit: The Power of Passion and Perseverance

ผู้แต่ง : แอนเจลา ดักเวิร์ธ
ผู้แปล : จารุจรรย์ คงมีสุข
Call Number : BF637.S8 ด311g 2562

‘Grit: The Power of Passion and Perseverance’ ผลงานชิ้นสำคัญของนักจิตวิทยาชื่อดัง แอนเจลา ดักเวิร์ธ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) และพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ใช้ชื่อภาษาไทยว่า ‘สิ่งที่ต้องมี…เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต’ แปลโดย คุณจารุจรรย์ คงมีสุข

ผลงาน Grit: The Power of Passion and Perseverance เป็นหนึ่งในหนังสือแนวจิตวิทยาและพัฒนาตนเองที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แนะนำให้ทุกคนได้อ่าน

หนังสือเล่มนี้ “สรุป” ทุกสิ่งที่ผู้เขียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “ความทรหด” จนทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง “สำเร็จ มันเป็น.. “สิ่งที่ต้องมี… เมื่อคุณไม่มีแต้มต่อในชีวิต” เมื่อมีสิ่งนี้ คุณจะรู้ว่า..

Continue reading
Posted in บรรณารักษ์ชวนอ่าน | Tagged , , , , | 1 Comment

บรรณารักษ์ชวนอ่าน : 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21

21 บทเรียน สำหรับศตวรรษที่ 21 : 21 Lessons for The 21st Century

ผู้แต่ง : ยูวัล โนอาห์ แฮรารี
ผู้แปล : นำชัย ชีววิวรรธน์ และ ธิดา จงนิรามัยสถิต
Call Number : CB428 ฮ865ย 2562

‘21 Lessons for The 21st Century’ ผลงานชิ้นสำคัญของนักเขียนเบสต์เซลเลอร์ระดับโลก ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) และพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ใช้ชื่อภาษาไทยว่า ‘21 บทเรียน สำหรับศตวรรษที่ 21’ แปลโดย คุณนำชัย ชีววิวรรธน์ และ คุณธิดา จงนิรามัยสถิต

ผลงาน 21 Lessons for The 21st Century อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือแนวสารคดีและพัฒนาตนเองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นหนังสือที่คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชอบเป็นลำดับต้น ๆ และแนะนำให้ทุกคนได้อ่าน

เราสร้างเรื่องเล่าปรัมปรา เพื่อรวมสปีชีส์ของเราให้เป็นหนึ่งเดียว.. เรากำราบธรรมชาติ เพื่อได้มาซึ่งอำนาจ.. บัดนี้เรากำลังออกแบบชีวิตใหม่อีกครั้ง เพื่อเติมเต็มความฝันอันเกินควบคุม.. แต่เรายังรู้จักตัวเราเองดีอยู่อีกหรือ? หรือสิ่งประดิษฐ์ของเราจะทำให้เราไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป?

Continue reading
Posted in บรรณารักษ์ชวนอ่าน | Tagged , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนอ่าน : AI Superpowers

AI Superpowers

ผู้แต่ง : หลี่ ไคฟู
ผู้แปล : วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
Call Number : HC79.I55 ล511a 2563

AI Superpowers ผลงานชิ้นสำคัญของนักลงทุนชื่อดัง หลี่ ไคฟู ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) และพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แปลโดย คุณวิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา

ผลงาน AI Superpowers อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือแนวเทคโนโลยีและธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แนะนำให้ทุกคนได้อ่าน ซึ่งอ่านง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน AI ก็อ่านแล้วเข้าใจ

เนื้อหาในเล่มว่าด้วย AI จากที่เป็นเรื่องสมมติในภาพยนตร์ เป็นของเล่นในห้องทดลอง ตอนนี้ AI พัฒนามาถึงจุดที่ใช้ได้จริงเรียบร้อยแล้ว มันจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างรุนแรงเทียบเท่าไฟฟ้า และยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ต จากที่จีนเคยถูกตราหน้าเป็นดินแดนสกปรกและยากจน จีนใช้เวลา 30 ปี พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดด จะเกิดอะไรขึ้นถ้าตอนนี้จีนอยากท้าทายอเมริกา เพื่อขึ้นมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกนี้โดยสิ้นเชิง? หลี่ ไคฟู อดีตประธานกูเกิลไชน่าและนักลงทุนชื่อดัง เชื่อว่า 10 ปีข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยแปลงครั้งใหญ่ในรอบร้อยปี! คุณจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและคว้าโอกาสที่ดีให้ตัวเองและลูกหลานได้อย่างไร? ค้นหาคำตอบพร้อมกันได้ในเล่ม

Continue reading
Posted in บรรณารักษ์ชวนอ่าน | Tagged , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนอ่าน : คิดแล้ว, คิดอีก

THINK AGAIN : คิดแล้ว, คิดอีก
ผู้แต่ง : อดัม แกรนต์
ผู้แปล : วิโรจน์ ภัทรทีปกร
Call Number : BF441 ก889ค 2564

THINK AGAIN ผลงานชิ้นสำคัญของนักจิตวิทยาชื่อดัง อดัม แกรนต์ ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) และพิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกในปีเดียวกัน แปลโดย คุณวิโรจน์ ภัทรทีปกร โดยใช้ชื่อหนังสือว่า คิดแล้ว, คิดอีก

ผลงาน คิดแล้ว, คิดอีก อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือแนวจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นหนึ่งในหนังสือที่ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แนะนำและชักชวนให้ทุกคนได้ลองอ่านกัน

เนื้อหาในเล่มว่าด้วย “การคิด” ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ หากปราศจากความคิด เราย่อมไม่สามารถแก้ปัญหาเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือแม้แต่สร้างอารยธรรมขึ้นมา แต่ขณะเดียวกัน การคิดก็อาจเป็นจุดอ่อนของมนุษย์เราเช่นกัน หนังสือเล่มนี้จะพาคุณท่องไปในโลกของ “การคิด” เพื่อสำรวจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรู้จริง สิ่งที่คุณไม่รู้ และสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้ รวมถึงสาเหตุที่ผู้คนมากมายยังคงยึดติด มืดบอด และเดินเข้าสู่วงจรหายนะ พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรนี้

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน
– ส่วนที่หนึ่ง การคิดทบทวนรายบุคคล : ปรับเปลี่ยนมุมมองของเราให้เท่าทันปัจจุบัน
– ส่วนที่สอง การคิดทบทวนระหว่างบุคคล : เปิดความคิดของคนอื่น
– ส่วนที่สาม การคิดทบทวนเป็นกลุ่ม สร้างชุมชนของนักเรียนรู้ตลอดชีวิต
– ส่วนที่สี่ บทสรุป

อดัม แกรนต์ คือใคร?

ที่มาภาพ : https://www.ted.com

อดัม แกรนต์ เป็นนักจิตวิทยาและศาสตราจารย์ชาวอเมริกัน สอนที่โรงเรียนธุรกิจ Wharton School of the University of Pennsylvania เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาองค์กร ศึกษาในทุก ๆ แง่มุมที่เกี่ยวกับ ‘คน’ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในองค์กร เขามีชื่อเสียงอย่างมากในการเขียนหนังสือประเภทจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีการตีพิมพ์ผลงานของเขา เป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย ถูกเผยแพร่และจำหน่ายอย่างกว้างขวาง อาทิ Originals, Give and Take และ Think Again

คำนิยม โดย คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“ในหนังสือเล่มนี้ Adam Grant เริ่มต้นด้วยคำพูดของ George Bernard Shaw ที่ว่า ความก้าวหน้าเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อปราศจากความเปลี่ยนแปลง และคนที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ การคิดใหม่ (Think Again) จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ตัวเราเอง สังคม และประเทศ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงที่กำลังถาโถมเข้ามาในทุกด้าน”

Posted in บรรณารักษ์ชวนอ่าน | Tagged , , , , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนอ่าน : วิธีชนะมิตรและจูงใจคน

วิธีชนะมิตรและจูงใจคน : How to Win Friends and Influence People
ผู้แต่ง : เดล คาร์เนกี
ผู้แปล : อาษา ขอจิตต์เมตต์
Call Number : BF637.S8 ค336ว 2558

ผลงานชิ้นสำคัญของ เดล คาร์เนกี ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936) พิมพ์เป็นภาษาไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 แปลโดย คุณอาษา ขอจิตต์เมตต์

ผลงาน วิธีชนะมิตรและจูงใจคน อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือแนวจิตวิทยาและการพัฒนาตนเองที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย แม้จะผ่านมานานเกินกว่าครึ่งศตวรรษ นักอ่านชาวไทยจำนวนมากก็ยังให้ความสนใจ เนื้อหาว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเอง การผูกมิตร การรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ คาร์เนกี ไม่ได้เขียนในเชิงวิชาการ แต่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการหยิบยกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญมาเป็นกรณีศึกษา ยิ่งสร้างความน่าสนใจและชวนให้ติดตาม

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ส่วน
– ส่วนที่หนึ่ง การปฏิบัติต่อผู้อื่น
– ส่วนที่สอง วิธีชนะใจผู้อื่น
– ส่วนที่สาม วิธีจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของเรา
– ส่วนที่สี่ วิธีปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้อื่น
– ส่วนที่ห้า วิธีสร้างความสุขให้ครอบครัว

เดล คาร์เนกี เป็นใคร
เดล คาร์เนกี เป็นนักเขียนชาวอเมริกัน มีชื่อเสียงอย่างมากเมื่อเขาเขียนหนังสือประเภทจิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง ที่ในบ้านเราเรียกว่าหนังสือประเภทฮาวทู (How to) ผลงานของเขาแม้จะผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน แต่ยังคงเป็นที่นิยมและถูกกล่าวถึงเสมอ ปัจจุบันยังคงตีพิมพ์ผลงานของเขาเผยแพร่และจำหน่ายอย่างกว้างขวาง และตีพิมพ์เป็นภษาต่าง ๆ มากมาย อาทิ วิธีชนะมิตรและจูงใจคน วิธีชนะทุกข์และสร้างสุข ลิงคอล์น มหาบุรุษ

Posted in บรรณารักษ์ชวนอ่าน | Tagged , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนรู้ : แหล่งสารสนเทศ COVID-19 (update 2022)

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อมูล COVID-19 จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ
(Last Update : 2022, April 25)

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้ | Tagged , , , , | Leave a comment

บรรณารักษ์ชวนรู้ : ค้นหาวารสารจาก Scopus

ช่วงปี 2565/2022 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศต้องเผชิญกับความผันผวนหลายด้าน จนส่งผลกระทบถึงการให้บริการ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่กระเทือนถึงการบอกรับฐานข้อมูลวิชาการและวารสารอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ หนึ่งในนั้นคือฐานข้อมูล Web of Science ที่นอกจากจะเป็นแหล่งค้นหาผลงานวิจัยแล้ว ยังใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ แต่โชคยังดีที่หลายสถาบันยังคงบอกรับฐานข้อมูล Scopus ของค่าย Elsevier ทั้งสองฐานมีข้อเหมือนและข้อต่างกันพอสมควร แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็ต้องบอกว่ายังมี Scopus ให้ใช้ก็นับว่าดีแล้ว

นอกจากจะใช้ค้นงานวิจัยแล้ว เรายังใช้ทั้งสองฐานเพื่อค้นหาวารสารวิชาการ เนื่องจากมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยหรือการขอตำแหน่งวิชาการว่าจะต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ วันนี้บรรณารักษ์จึงขอทบทวนวิธีการค้นหาวารสารจากฐานข้อมูล Scopus กันสักหน่อย

สำหรับชาวมหิดลสามารถเข้าใช้งาน Scopus ผ่านระบบ EZproxy ด้วย Mahidol Internet Account ที่ http://www.scopus.com หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ที่หน้าจอแรกของ Scopus (รูปที่ 1) ให้เรามุ่งตรงไปที่การค้นหารายการวารสารกันเลย คลิกที่เมนู Sources ที่มุมขวาด้านบน

รูปที่ 1 หน้าจอแรกของ Scopus

จากนั้นเราก็เริ่มค้นหาวารสาร โดยเราเลือกได้ว่าจะค้นหาจาก Field อะไร ซึ่งมีให้เลือก 4 ประเภทคือ 1) Subject Areas (สาขาวิชา) 2) Title (ชื่อวารสาร) 3) Publisher (สำนักพิมพ์หรือผู้ผลิต) และ 4) ISSN (หมายเลขสาปกลประจำวารสาร) กรณีที่เลือกประเภทที่ 2-4 ให้พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่องสืบค้นได้เลย แต่ถ้าเลือกการสืบค้นด้วย Subject Area ระบจะแสดงรายการสาขาวิชาให้เลือกมากมาย รวมถึงสาขาย่อย ซึ่งเราเลือกได้มากกว่า 1 สาขาวิชา (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 แสดงรายการ Subject Area

การค้นหาด้วย Subject Area อาจได้ผลลัพธ์จำนวนมาก Scopus จึงมีระบบคัดกรองให้ที่เมนูด้านซ้าย ได้แก่ คัดเฉพาะวารสารประเภท Open Access, ระบุค่า Citescore, ระบุกลุ่ม Quartile และสุดท้ายต้องไม่ลืมระบุประเภทของสิ่งที่ค้นหาว่าต้องการค้นหา Journal, Book หรือ Conference Proceedings (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 เมนูสำหรับคัดกรองผลการสืบค้นด้านซ้าย

เมื่อระบุการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสรุปผลการสืบค้นให้ กรณีที่มีมากกว่า 1 รายการ Scopus จะจัดเรียงตามลำดับ CiteScore แต่เราก็สามารถเปลี่ยนการจัดเรียงใหม่ได้โดยเลือกที่ประเภทของดัชนีชีิวัดต่าง ๆ ที่อยู่ด้านบนของตาราง แต่ถ้าเป็นการค้นหาวารสารแบบเฉพาะเจาะจง เมื่อค้นพบวารสารแล้ว เราก็นำไปใช้อ้างอิงได้เลยว่าวารสารนั้นเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล

ถ้าเราต้องการจะหาวารสารสักชื่อเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เราก็ควรจะพิจารณาข้อมูลของวารสารชื่อนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยคลิกที่ชื่ือวารสาร Scopus จะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของวารสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ผู้ผลิต สาขาวิชา จำนวนผลงาน จำนวนการอ้างอิง ดัชนีชี้วัดคุณภาพประเภทต่าง ๆ ฯลฯ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลของวารสาร Chemical Reviews

เพียงเท่านี้เราก็สามารถค้นหาวารสารที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ไมว่าจะเป็นการอ้างอิงการปรากฏในฐานข้อมูลสากล หรือการค้นหาวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ลองแวะมาสอบถามได้ที่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข หรือติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของห้องสมุด หรือปรึกษาแบบออนไลน์ที่ https://bit.ly/stanglibconsult

Posted in บรรณารักษ์ชวนรู้, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment